artykuł nr 1

Redakcja BIP

Osoba zarządzająca serwisem:
 
Anna Podczaska - Wypych
Adres: Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5 
E-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl 
Tel./fax: (46) 874-21-76, kom. 531 838 940