Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Bilans jednostki budżetowej Informacja dodatkowa Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2022-06-10 | Zmodyfikowany: 2022-06-10 14:52

2. Informacje ogólne

Informacje ogólne o Poradni

INFORMACJE OGÓLNE Poradnia swoim działaniem obejmuje powiat brzeziński – gminy Rogów, Jeżów, Brzeziny, Dmosin oraz miasto Brzeziny. Udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom ze szkół, przedszkoli lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. Opieką obejmuje również dzieci do 3 - ego roku życia oraz te, które nie uczęszczają do przedszkola. Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedag...

Utworzony: 2006-06-02 | Zmodyfikowany: 2021-12-16 14:21

3. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Bilans Jednostki budżetowej PPP Informacja dodatkowa PPP Rachunek Zysków i Strat za 2019 r. PPP Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki za 2019 r. PPP

Utworzony: 2020-05-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 20:10

4. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 całość (bilans jednostki PPP, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat PPP, zestawienie zmian w funduszu jednostki)

Utworzony: 2021-04-30 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 20:10

5. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Bilans Jednostki budżetowej PPP Informacja dodatkowa PPP Rachunek Zysków i Strat za 2018r. PPP Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki za 2018r. PPP

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2021-04-30 20:09

6. Redakcja BIP

Redakcja BIP

Osoba zarządzająca serwisem: Anna Podczaska - Wypych Adres: Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja 5 E-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl Tel./fax: (46) 874-21-76, kom. 531 838 940

Utworzony: 2006-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-09-07 22:23

7. Polityka prywatności (RODO)

Formularz informacyjny dla podmiotu danych osobowych

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych (AD) przetwarzanych w jednostce jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzezinach z siedzibą w Brzez...

Utworzony: 2018-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-09-07 22:21

8. Kadra

Pracownicy poradni

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej DYREKTOR PORADNI mgr Anna Podczaska - Wypych PSYCHOLODZY mgr Małgorzata Śnieg mgr Paweł Nowak mgr Izabea Sudowska PEDAGODZY mgr Ewa Chojnacka-Dłutek mgr Bożena Skorupa-Grall mgr Iwona Świerczyńska LOGOPEDA mgr Ewa Dorożyńska PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI mgr Joanna Urysiak specjalista ds. administracji mgr Jadwiga Okrasa księgowy Iwona Boberek pracownik obsługi LEKARZ - KONSULTANT lek. med. Wiesława Kowalska - Kulka

Utworzony: 2009-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-07 22:19

9. Zaświadczenia lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego

artykuł ID = 19 (bez tytułu)

Zaświadczenia lekarskie

Utworzony: 2009-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 19:58

10. Wniosek o przekazanie dokumentacji

artykuł ID = 30 (bez tytułu)

Wniosek o przekazanie dokumentacji

Utworzony: 2016-08-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 19:48

11. Wniosek o wydanie orzeczenia

artykuł ID = 11 (bez tytułu)

Wniosek o wydanie orzeczenia

Utworzony: 2010-06-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 19:30

12. Zgoda na badanie

artykuł ID = 22 (bez tytułu)

Zgoda na badanie.

Utworzony: 2010-06-03 | Zmodyfikowany: 2018-07-20 17:41

13. Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno ...

JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 15:03

14. Statut poradni

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W BRZEZINACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W BRZEZINACH

Utworzony: 2013-05-11 | Zmodyfikowany: 2013-05-20 08:48

15. Strona główna

Witamy na stronie BIP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach ul. Konstytucji 3 Maja 5 tel.fax 46/874-21-76 kom. 531 838 940 www.pppbrzeziny.pl

Utworzony: 2006-05-27 | Zmodyfikowany: 2012-11-27 09:53

16. Kontakt i godziny urzędowania

artykuł ID = 26 (bez tytułu)

Utworzony: 2012-09-21 | Zmodyfikowany: 2012-09-21 10:39

17. Kontakt i godziny urzędowania

artykuł ID = 8 (bez tytułu)

KONTAKT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Konstytucji 3 Maja 5 95-060 Brzeziny tel/fax 46/874 21 76 tel. kom. 531 838 940 adres e-mail: poradnia@pppbrzeziny.pl GODZINY PRACY PORADNI Poniedziałek: 8:00 - 17:00 Wtorek: 8:00 - 17:00 Środa: 8:00 - 17:00 Czwartek: 8:00 - 16:00 Piątek: 8:00 - 15:00

Utworzony: 2006-06-02 | Zmodyfikowany: 2012-09-21 10:37

18. Informacja publiczna niedostępna w BIP

artykuł ID = 10 (bez tytułu)

INFORMACJA PUBLICZNA NIEDOSTEPNA W BIPInformacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzezinach, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wzór wniosku o wydanie informacji publicznej znajduje się poniżej

Utworzony: 2006-06-02 | Zmodyfikowany: 2006-06-02 09:17