artykuł nr 1

Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Brzezinach